O titular do sitio web (de eiquí en adiante, BLUES TIME) infórmalle sobre a súa Política de privacidade en canto ao tratamento e protección de datos persoais dos usuarios que se poden recompilar durante a navegación polo sitio web www.bluestimebanda.com.

Neste senso, BLUES TIME garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade.

Identidade do responsable

 

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, BLUES TIME aplicará os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: BLUES TIME sempre requirirá o consentimento para o tratamento de datos persoais, que pode ser para un ou máis fins específicos sobre os que BLUES TIME informará ao Usuario con antelación con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: BLUES TIME solicitará só os datos estritamente necesarios para o propósito ou fins para os que se solicita.
 • Principio de limitación do período de conservación: BLUES TIME conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para o propósito ou fins do tratamento. BLUES TIME informará ao Usuario do período de conservación correspondente segundo o propósito.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recollidos serán tratados de xeito que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade.
  BLUES TIME toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por https://bluestimebanda.com non precisas proporcionar información persoal.

Dereitos

O propietario infórmalle que en relación cos seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicita acceso aos datos almacenados.
 • Solicita unha rectificación ou cancelación.
 • Solicita a limitación do teu tratamento.
 • Obxecto ao tratamento.

Non pode exercer o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e, polo tanto, debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente a BLUES TIME, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitou os seus datos en calquera momento, pode contactar e solicitar información sobre o datos que gardou e como os obtivo, solicita a súa rectificación, oponse ao tratamento, limita o seu uso ou solicita a cancelación destes datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a contacto@bluestimebanda.com xunto con probas válidas de dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

Ten dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnen viola o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para mandar un correo a BLUES TIME a través da páxina de Contacto ou reservas un ou máis produtos na sección Merchandising, proporcionas información persoal da que BLUES TIME. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, dá o seu consentimento para que recolla, utilice, xestione e almacene a súa información BLUES TIME.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por BLUES TIME son diferentes segundo o sistema de captura de información.

Hai outros fins para os que BLUES TIME trata datos persoais:

 • Garantir o cumprimento das condicións contidas na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos ofrecidos por este sitio web.
 • Para xestionar as redes sociais. BLUES TIME ten presencia en redes sociais. Se se fai seguidor nas redes sociais de BLUES TIME o tratamento dos datos persoais rexerase por esta sección, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e regulamentos de acceso pertencentes á rede social que sexan adecuados en cada caso. e que aceptou previamente.

  BLUES TIME tratará os seus datos persoais co fin de xestionar correctamente a súa presenza na rede social, informarlle das súas actividades, así como para calquera outro propósito que a normativa das redes sociais permita.

  En ningún caso BLUES TIME utilizará os perfís dos seguidores nas redes sociais para enviar publicidade de xeito individual.

 

Seguridade de datos persoais

Para protexer os teus datos persoais, BLUES TIME toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, uso indebido, acceso inadecuado, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado por dinahosting. A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para obter máis información.

BLUES TIME informa ao Usuario de que os seus datos persoais non se transferirán a terceiras organizacións, coa excepción de que a devandita transferencia de datos está cuberta por unha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implica a necesidade dunha relación contractual cun responsable de tratamento. Neste último caso, a transferencia de datos a terceiros só se realizará cando este teña o consentimento expreso do Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos requirirase o consentimento do Usuario para informar sobre a identidade do colaborador e o propósito da colaboración. Sempre se fará cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido de outros sitios web

As páxinas deste sitio web poden conter contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se visitase o outro sitio web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, usar cookies, incorporar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente cómpre empregar cookies, que é información que se almacena no seu navegador web.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento. Para contactar con BLUES TIME ou reservar un produto, ten que aceptar esta política de privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais procesados ​​por BLUES TIME son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan as categorías de datos especialmente protexidas.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporcione a BLUES TIME conservaranse ata que solicite a súa eliminación.

Destinatarios de datos persoais

Google Analytics é un servizo de análise web fornecido por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
Google Analytics usa «cookies», que son ficheiros de texto situados no seu computador, para axudar ao propietario a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información xerada pola cookie sobre o uso do sitio web (incluída a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores dos Estados Unidos.
Máis información en: https://analytics.google.com

Na páxina de Política de privacidade de Google (en castelán) explica como Google xestiona a privacidade no que se refire ao uso de cookies e outra información.

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias.

Navegación Web

Ao navegar por https://bluestimebanda.com pódense recompilar datos non identificativos, que poden incluír a dirección IP, a xeolocalización, un rexistro de como se usan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non se poden usar para identificalo .

BLUES TIME utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e recompilar información demográfica.

BLUES TIME non se fai responsable do tratamento de datos persoais realizado polas páxinas web ás que pode acceder a través das diferentes ligazóns que contén o sitio web.

Precisión e veracidade dos datos persoais

Comprométese a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e actuais, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como usuario do sitio web, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos enviados ao sitio web, exonerando calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como usuario do sitio web, declara que foi informado das condicións de protección de datos persoais, acepta e acepta o seu tratamento na forma e para os fins indicados nesta Política de privacidade.

Revogabilidade

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a contacto@bluestimebanda.com xunto con probas válidas de dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na política de privacidade

BLUES TIME resérvase o dereito de modificar esta Política de privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas da industria.

Estas políticas estarán en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.